Od września do listopada 2020 r. korzystanie z kompleksów "Orlik" w Grodzisku, Jeruzalu i Mrozach oraz kompleksu "PZU Blisko Boisko" w Mrozach przy ul. Szkolnej możliwe jest TYLKO W OBECNOŚCI INSTRUKTORA lub gospodarza obiektu. Zasady korzystania w rozwinięciu. Szczegółowe informacje o godzinach dostępności boisk bezpośrednio u instruktorów: Grodzisk: Marek Brzozowski, tel. 512 569 720; Mrozy: Jacek Wronowski, tel. 510 589 608; Jeruzal: Michał Zgudka, tel. 509 049 690; PZU: Magdalena Rogala, tel. 515 292 336. 

 

KORZYSTANIE Z BOISK ZEWNĘTRZNYCH MOŻLIWE JEST TYLKO PO SPEŁNIENIU WARUNKÓW ZAWARTYCH W ROZPORZĄDZENIACH RADY MINISTRÓW Z DNIA 29 MAJA 2020 R. ORAZ DNIA 24 LIPCA 2020 R.

 

ZASADY KORZYSTANIA Z KOMPLEKSÓW "ORLIK" I "PZU BLISKO BOSIKO" W CZASACH PANDEMII (wyciąg z Rozporządzenia Rady Ministrów)

1) podmiot uprawniony do udostępnienia obiektu orgazniator wydarzenia sportowego lub zajęć sportowych (...):

a) weryfikuje liczbę osób uczestniczących w zajęciach (...),

b) dezynfekuje szatnie i węzły sanitarne,

c) zapewnia osobom uczestniczącym w zajęciach sportowych (...) środki do dezynfekcji rąk i sprzętu sportowego,

d) dezynfekuje urządzenia i sprzęt sportowy po każdym użyciu i każdej grupie korzystających,

e) zapewnia 15-minutowe odstępy pomiędzy wchodzącymi i wychodzącymi uczestnikami zajęć sportowych (...) lub w inny sposób ogranicza kontakt pomiędzy tymi osobami;

2) osoby uczestniczące w zajęciach sportowych (...) są obowiązane do dezynfekcji rąk, wchodząc i opuszczając obiekt (...).