W maju 2020 r. korzystanie z kompleksów "Orlik" w Grodzisku, Jeruzalu i Mrozach oraz kompleksu "PZU Blisko Boisko" w Mrozach przy ul. Szkolnej możliwe jest TYLKO W OBECNOŚCI INSTRUKTORA lub gospodarza obiektu w następujących godzinach: PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK 16:00 - 21:00 (PZU od 17:00); SOBOTA - NIEDZIELA 10:00 - 14:00. Wszelkie zmiany harmonogramu będą się pojawiały na naszej oficjalnej stronie. Szczegółowe informacje bezpośrednio u instruktorów - Grodzisk: Marek Brzozowski, tel. 512 569 720; Mrozy: Jacek Wronowski, tel. 510 589 608; Jeruzal: Michał Zgudka, tel. 509 049 690; PZU: Magdalena Rogala, tel. 515 292 336. Zasady korzystania w rozwinięciu.

 

KORZYSTANIE Z BOISK ZEWNĘTRZNYCH MOŻLIWE JEST TYLKO PO SPEŁNIENIU WARUNKÓW ZAWARTYCH W ROZPORZĄDZENIU RADY MINISTRÓW Z DNIA 16 MAJA 2020 R.

https://www.gov.pl/web/sport/rusza-iii-etap-odmrazania-polskiego-sportu 

https://www.gov.pl/web/sport/iii-etap---pytania-i-odpowiedzi

 

ZASADY KORZYSTANIA Z KOMPLEKSÓW "ORLIK" I "PZU BLISKO BOSIKO" W CZASACH PANDEMII (wyciąg z Rozporządzenia Rady Ministrów)

1) podmiot uprawniony do udostępnienia obiektu:

a) weryfikuje liczbę osób korzystających z obiektu lub sprzętu (maksymalnie 14 osób + 2 trenerów na każdym z boisk),

b) wyłącza osobom korzystającym z obiektu możliwość korzystania z szatni i węzła sanitarnego (poza toaletą),

c) zapewnia osobom korzystającym z obiektu lub sprzętu środki do dezynfekcji rąk i sprzętu sportowego,

d) dezynfekuje urządzenia i sprzęt sportowy po każdym użyciu i każdej grupie korzystających,

e) zapewnia 15-minutowe odstępy pomiędzy wchodzącymi i wychodzącymi grupami korzystających lub w inny sposób ogranicza kontakt pomiędzy grupami korzystających;

2) osoby korzystające z obiektu lub sprzętu są obowiązane do dezynfekcji rąk, wchodząc i opuszczając obiekt.