W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM EPIDEMIOLOGICZNYM ZOSTAJĄ ODWOŁANE WSZYSTKIE IMPREZY SPORTOWE NA OBIEKTACH GOSiR MROZY DO DNIA 25 MARCA 2020 R. WŁĄCZNIE 

 DECYZJA BURMISTRZA MROZÓW