Coolki jeruzal fit 1199x540

Tak się bawailiśmy na Dniu Dziecka z GOSiR-em w Jeruzalu.

Więcej tutaj: https://www.facebook.com/SPORT-MROZY-1867888063273889/