20210307 110848 fit 1199x540

GOSiR Mrozy oraz Stowarzyszenie Ludzi Aktywnych Społecznie "LAS" wspólnie zainaugurowały sezon rowerowy w Gminie Mrozy. Jedną z atrakcji Rowerowego Dnia Kobiet było oficjalne oddanie do użytkowania samoobsługowej stacji naprawczej dla rowerów, usytuowanej przy ul. Licealnej (przy wjeździe do GOSiR).

Stacja jest oświetlona i monitorowana 24h, a korzystanie z niej jest bezpłatne. Zakup stacji został sfinansowany przez Gminę Mrozy ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Zapraszamy!